Monday, 2 January 2012

ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವವರು

ಹಿಂದೆ  ನಿಂತು  ಮಾತನಾಡುವ  ಮಂಗಗಳು
ಮುಂದಕ್ಕೆ  ಬಂದಾಗ  ನಟಿಸುವವು ,
ಹಿಂದೆ  ಆಡಿದ  ಮಾತು  
ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು  ….
ಮುಂದೆ  ಬಂದಾಗ  ಅವರಿಂದೆ  ಇರುವವರು
ಆಡುವ   ಪಿಸುಮಾತ  ಅರಿಯದವರು ,
ನಟಿಸುವ  ಮಂಗಗಳು  ಈ  ಜಗದಲಿರೋ  ಮಂಕು  ತಿಮ್ಮಗಳು ….

No comments:

Post a Comment